Lambda kontrol sistem: Koristeći podatke sa lambda sonde omoguća va brzu korekciju količine gasa kako bi se u svakom režimu rada motora obezbedila idealna mešavina gasa i vazduha.

Host i webdizajn: Webdizajn