Rezervoarsluži za smeštaj gasa. Izrađen je od čeličnog lima debljine 3, 5 mm. Izrađuje se u dva oblika. Cilindrični i toroidalni.

Host i webdizajn: Webdizajn