Reduktor/isparivač- Radi se o uređaju u kojem dolazi do prelaska gasa iz tečnog u gasovito stanje sa posledičnim smanjenjem pritiska. Gas koji dotiče iz rezervoara dolazi u reduktor u tečnom stanju gde se konvertuje iz tečnog u gasovito stanje.

Host i webdizajn: Webdizajn