ECU gas (Electronic Control Unit) - elektronska kontrolna jedinica.Radi se o operativnoj centrali koja kontroliše rad kompletnog sistema. Izrađena je u potpunosti od delova koji su samostalni i otporni, sto znači da je predodredjena da podnosi temperature i vibracije koje vladaju u prostoru za motor.

Host i webdizajn: Webdizajn