Šta je auto gas?

LPG je internacionalna skraćenica od liquefied petroleum gas  koja u prevodu znači tečni naftni gas. Može se u sresti pod različitim nazivima ali je u svakodnevnoj upotrebi uobičajen naziv auto-gas.

Koje su osnovne karakteristike auto-gasa?

Ekonomičnost
Bez obzira na povremene promene cena gasa i benzina, kao i povećanu potrošnju gasa za oko 15 %, ušteda prilikom korišćenja auto-gasa je uvek najmanje 50 %. Ako se ugradnja opreme ne tretira kao trošak nego investicija nije teško izračunati da je ovo jedini način da se uloženi novac u potpunosti vrati za nekoliko meseci.

Uticaj na motor
Zbog svojih karakteristika auto-gas ima veoma dobar uticaj na motor. Idealno mešanje sa vazduhom omogućava potpuno sagorevanje mešavine u cilindrima što ne dovodi do gubitka goriva u izduvnom sistemu motora. Zbog nepostojanja aditiva gas ne razgrađuje motorno ulje, te mu tako povećava vreme izmene do 50 %, produžava vek trajanja lambda sonde i katalizatora za 50 %. Na osnovu svega iznetog dolazi se do zaključka da se vek motora koji za pogon koristi auto-gas povećava za oko 35 %.

Uticaj na okolinu
Zbog svojih karakteristika autogas je gorivo koje najmanje od svih drugih šteti čovekovoj okolini. Vozila s pogonom na autogas u odnosu na dizel motore ne ispuštaju dim, krute cestice i sumporne okside. U odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode manje ugljen dioksida i nerazgradivih ugljikovodika.

Sigurnost
Jedno od najčešćih pitanja je sigurnost upotrebe auto-gasa. Auto-gas je gorivo te je samim tim i zapaljiv. Njegova tačka samozapaljenja je nešto viša od tačke samozapaljenja benzina, a oktanska vrijednost 104. Smešten je u čeličnom rezervoaru debljine zidova 3.5 mm koji je 20 puta otporniji od benzinskog rezervoara. Rezervoar je opremljen multifunkcionalnim ventilom koji obezbjeđuje punjenje gasa do 80 % zapremine, zatvaranje rezervoara u slučaju naglog istakanja (lom cevi za odvod gasa), rasterećenje rezervoara u slučaju porasta pritiska, pokazivanje količine gasa u rezervoaru.
Osim rezervoara i sve druge komponente gasne instalacije su izrađene sa visokim koeficijentom sigurnosti. Sve ovo se naravno odnosi na opremu renomiranih proizvođača koju prate odgovarajući, u svetu priznati sertifikati, i ugradnja u ovlašćenim servisima. Zaključak koji se sam nameće je da sigurnost, pouzdanost i cena ugradnje idu jedno sa drugim. Nema jeftine a pouzdane ugradnje gasnog sistema.

 U koja  vozila je moguće ugraditi opremu za TNG?

Auto gasna industrija prati auto industriju, tako da je moguće ugraditi opremu za TNG u skoro sva vozila koja za pogon koriste motorni benzin. Takođe, razvijaju se sistemi za ugradnju u vozila koja za pogon koriste dizel gorivo, ali se postavlja pitanje ekonomičnosti ugradnje kada se upoređuje cena gasa i dizel goriva.

Koliko se prostora gubi u prtljažniku smeštajem rzervoara za TNG?

U proseku se gubi oko 20 do 30 % prostora, ali je ovo uvek pitanje kompromisa između količine goriva koja je potrebna i zapremine prtljažnog prostora koja je neophodna. Iako većina vozača ovo postavlja kao prvo pitanje, veoma mali broj njih zaista tokom cele godine koristi čitavu zapreminu prtljažnika. Iznenade se kada i sami dođu do zaključka da je to kod većine svega nekoliko dana u godini. Za one kojima je prtljažnik zaista potreban na raspolaganju su toroidalni rezervoari (u obliku rezervnog točka) tako da im je čitav prtljažni prostor slobodan.

Da li se i koliko gubi na performansama vozila?

Kod ugradnje klasične gasne instalacije gubitak na snazi je oko 5 do 10%. Kod direktnog ubrizgavanja (flying injection), ovaj gubitak je zanemarljiv, a prema podacima proizvođača gasne opreme iznosi manje od 2 %.

Da li se u automobilu posle ugradnje oseća miris gasa?

Ukoliko je ugrađena gasna oprema kvalitetna, pravilno instalirana i ukoliko se pravilno eksploatiše, karakteristični miris gasa se ne sme osećati u automobilu. U protivnom ovaj miris u pravilu upućuje na neki kvar.

Šta je potrebno znati o servisiranju gasnih uređaja?

Posle prvog servisa koji se obavlja na 1000 km, ostali servisi se obavljaju na 15.000 km.

Koliko traje instalacija opreme?

Instalacija, u zavinosti od modela automobila i opreme za TNG, traja od jedan do dva radna dana.

 Kakav je postupak u slučaju saobraćajne nezgode?

U slučaju saobraćajne nezgode, potrebno je zatvoriti ventil na rezervoaru da bi se u slučaju oštećenja instalacije onemogućilo lagano isticanje gasa. Inače rezervoar je napravljen od veoma kvalitetnog čelika debljine 3-4 mm i može da pretrpi velika mehanička oštećenja, a da pri tome ostane nepropustan.

Da li je preporučivo vozilo na gas parkirati u garaži?

Ukoliko se vozilo sa ugrađenim TNG sistemom čuva u garaži potrebno je da ista ima bar dva otvora u visini poda za provjetravanje.Gas je teži od vazduha i u slučaju istakanja taloži se u donjim delovima prostorije. Ukoliko je vozilo opremljeno ventilom najnovije generacije koji isključivanjem kontakta automatski električnim putem zatvara rezervoar automobil se može parkirati u bilo kojoj pa čak i u podzemnim garažama.
Host i webdizajn: Webdizajn